Vinci mini-webinar - Pageturner

Mini Webinar – het effect van kort en krachtig!, over de veelbelovende resultaten van de ouderinterventie Pageturner. In minder dan drie kwartier praten we je bij over de achtergronden, werkwijze en effecten van het programma, dat gebruikmaakt van gedragswetenschappelijke inzichten. We hebben daarvoor twee data gereserveerd, deelname is gratis.
 
27 mei 10.00 uur – 10.45 uur 
 
8 juni 13.00 uur -   13.45 uur

Voorlezen kan potentieel sterk bijdragen aan de verkleining van taalachterstanden van kinderen van ouders met een lagere Sociaal Economische Status. Veel programma’s voor die groep ouders richten zich daarom op dat thema, met de bedoeling de deelnemers toe te rusten voor een geletterde thuisomgeving. Dat is een complexe opdracht, blijkt ook weer uit het net verschenen proefschrift van Eke Krijnen (1), waarin ze stelt dat ‘de meeste programma’s minder of zelfs helemaal niet effectief zijn voor de kinderen van lager opgeleide ouders’.

Met dat besef in het achterhoofd ontwikkelde een groep wetenschappers en praktijkexperts de ouderinterventie www.pageturner-online.nl. Met als hoofddoelstelling: resultaat! Dat wil zeggen: ouders daadwerkelijk aan het voorlezen krijgen. Het programma is de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in Nederland uitgeprobeerd en onderzocht. Met veelbelovende resultaten: ouders die deelnemen lezen veel voor, hun kinderen krijgen extra taalinput, waardoor hun woordenschat toeneemt. In ongeveer dertien weken wordt voorlezen een gewoonte, vergelijkbaar met tandenpoetsen.
 
Hoe dat kan, laten we zien tijdens dit korte Webinar. We introduceren het gebruik van digitale prentenboeken in de context van het gebruik thuis. En we presenteren de gedragswetenschappelijke principes die we toepasten, om het voorlezen te stimuleren. 
 
Projectleider Arjen Scholten van Vinci en gedragseconoom Eva van den Broek van Behavioural Insights zijn de sprekers op dit korte en krachtige Webinar voor zowel beleidsmedewerkers, als bestuurs- en voorschoolvertegenwoordigers van gemeenten (2) Pageturner is met ingang van september beschikbaar voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. 
 
Aanmelden voor het Webinar kan hier

1) Family literacy in context: Exploring the compatibility of a family literacy program with children’s homes and schools
 
2) Pageturner is ontwikkeld met publiek geld, daar hoort ook gratis kennisverspreiding bij: deelname aan de Masterclass is daarom gratis

 
logo grijze achtergrond.jpg

Pageturner

Pageturner is de naam van een programma bedoeld voor ouders met een lage SES (sociaal-economische status), met kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met leesexperts en gedragswetenschappers. Digitale prentenboeken staan centraal. De belangrijkste doelstelling: ouders en kinderen gaan zo veel, en zo langdurig mogelijk digitale boeken lezen. De Pageturner-website is daarnaast een knooppunt voor kennisdeling van wetenschappelijke ontwikkelingen rond taalstimulerende ouderprogramma’s die gebruik maken van de technologie van digitale boeken.

Bliksem_Readbook001_SCENE002_300dpi kopi
logo grijze achtergrond.jpg

Achtergrond

Voor alle duidelijkheid. Wij houden erg van voorlezen. Het liefst uit klassieke, papieren prentenboeken. We gunnen iedereen dat plezier. Tegelijkertijd is er de vaststelling dat niet iedereen onze liefhebberij deelt. In gezinnen met een lage sociaal economische status wordt over het algemeen minder voorgelezen. Om verschillende redenen. Lage geletterdheid, onvoldoende beheersing van het Nederlands, of omdat ouders domweg wel wat anders aan hun hoofd hebben. En dat is jammer.

 

©Leo de Wijs

Werkwijze

Pageturner kan worden uitgevoerd op voor- en vroegscholen. Het programma bestaat uit zes korte bijeenkomsten, waaraan 8 tot 10 gemotiveerde ouders kunnen deelnemen. Zij krijgen toegang tot de app van de belangrijkste aanbieder van digitale prentenboeken, www.bereslim.nl. De interventie duurt dertien weken. In die periode draait het om gewoontevorming van de deelnemers. Digitaal voorlezen moet een vast ritueel worden. 

Bekijk hier de inleidende video van Pageturner: hoe gaat het in zijn werk?

Registreer je op de website van Het Woeste Woud en beleef gratis het stoere digitale prentenboek 'Bliksem', door Christiaan Coenraads en Leo de Wijs.  

Schermafbeelding 2020-11-18 om 14.18.55.
 
 
SCENE0023_all.png

©Leo de Wijs

logo grijze achtergrond.jpg

Aanschaffen Pageturner

Dat kan. Er zijn kosten verbonden aan de eenmalige training en het gebruik van de handleiding. Een licentie voor het gebruik van Bereslim is vereist (die geldt ook voor gebruik in de klas).

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Arjen Scholten

arjen@vinci-toponderwijs.nl

tel. 06 - 39 05 13 26

 
 

De bedenkers

Pageturner is ontwikkeld door Arjen Scholten en Eva van den Broek. 

Arjen is projectleider bij Vinci. Daar houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van onderwijsconcepten voor OAB-leerlingen. Hij richtte de Brede School Academie op en is nauw betrokken bij Top VVE. Roald Dahl is – by far – zijn favoriete kinderboekenschrijver. Zijn boek 'De Griezels' is een voortdurende inspiratiebron.

 
Bliksem_cover_v01 kopie.jpg

Handleiding (enkel met inlog)

©Leo de Wijs

 

Dank voor je aanmelding!