Vinci mini-webinar Pageturner

logo grijze achtergrond.jpg

Mini Webinar – het effect van kort en krachtig!, over de veelbelovende resultaten van de ouderinterventie Pageturner. In minder dan drie kwartier praten we je bij over de achtergronden, werkwijze en effecten van het programma, dat gebruikmaakt van gedragswetenschappelijke inzichten. We hebben daarvoor twee data gereserveerd, deelname is gratis.
 
27 mei 10.00 uur – 10.45 uur 
 
8 juni 13.00 uur -   13.45 uur

Voorlezen kan potentieel sterk bijdragen aan de verkleining van taalachterstanden van kinderen van ouders met een lagere Sociaal Economische Status. Veel programma’s voor die groep ouders richten zich daarom op dat thema, met de bedoeling de deelnemers toe te rusten voor een geletterde thuisomgeving. Dat is een complexe opdracht, blijkt ook weer uit het net verschenen proefschrift van Eke Krijnen (1), waarin ze stelt dat ‘de meeste programma’s minder of zelfs helemaal niet effectief zijn voor de kinderen van lager opgeleide ouders’.

Met dat besef in het achterhoofd ontwikkelde een groep wetenschappers en praktijkexperts de ouderinterventie www.pageturner-online.nl. Met als hoofddoelstelling: resultaat! Dat wil zeggen: ouders daadwerkelijk aan het voorlezen krijgen. Het programma is de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in Nederland uitgeprobeerd en onderzocht. Met veelbelovende resultaten: ouders die deelnemen lezen veel voor, hun kinderen krijgen extra taalinput, waardoor hun woordenschat toeneemt. In ongeveer dertien weken wordt voorlezen een gewoonte, vergelijkbaar met tandenpoetsen.
 
Hoe dat kan, laten we zien tijdens dit korte Webinar. We introduceren het gebruik van digitale prentenboeken in de context van het gebruik thuis. En we presenteren de gedragswetenschappelijke principes die we toepasten, om het voorlezen te stimuleren. 
 
Projectleider Arjen Scholten van Vinci en gedragseconoom Eva van den Broek van Behavioural Insights zijn de sprekers op dit korte en krachtige Webinar voor zowel beleidsmedewerkers, als bestuurs- en voorschoolvertegenwoordigers van gemeenten (2) Pageturner is met ingang van september beschikbaar voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. 
 
Aanmelden voor het Webinar kan hier

1) Family literacy in context: Exploring the compatibility of a family literacy program with children’s homes and schools
 
2) Pageturner is ontwikkeld met publiek geld, daar hoort ook gratis kennisverspreiding bij: deelname aan de Masterclass is daarom gratis