top of page
logo grijze achtergrond.jpg

Interesse in Pageturner?

Schaf eenmalig het introductiepakket aan. U ontvangt alle benodigde materialen, toegang tot de online Pageturner-omgeving en een jaarlicentie voor onbeperkt gebruik van de digitale prentenboeken van Bereslim. Uw interne oudertrainers volgen een online-training, die wordt afgesloten met een certificaat.

 

De oudertrainers kunnen dan zelfstandig de oudergroepen begeleiden. Zij kunnen tijdens de uitvoering een beroep doen op de helpdesk voor ondersteuning en begeleiding.

 

Aanvullend op het introductie-pakket kunnen onbeperkt nieuwe oudergroepen worden opgestart, voor een vaste prijs per groep. De licentie voor de digitale boeken van Bereslim kan jaarlijks worden verlengd.

 

Heeft u interesse, klik dan hier voor alle informatie!!

Veelgestelde vragen
logo grijze achtergrond.jpg

Veelgestelde vragen

Pageturner | Hoe ziet het programma er –in een notendop- uit?

 • Pageturner is een vernieuwend en kennisonderbouwd ouderprogramma waarmee we proberen om voorlezen net zo vanzelfsprekend te laten worden als tandenpoetsen; een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Hiervoor worden de digitale prentenboeken van Bereslim ingezet.

 • De belangrijkste doelstelling: ouders en kinderen gaan zo veel, en zo langdurig mogelijk digitale boeken lezen.

 • Pageturner beslaat een periode van 12 weken, met daarin zes korte bijeenkomsten voor ouders. In de weken dat er geen bijeenkomsten zijn, gaan de ouders thuis aan de slag en ontvangen zij feedback via sms-berichten.

Hoe ziet de train-de-trainer eruit?

 • De train-de-trainer is een online training en duurt een uur. De training wordt gegeven door een projectleider van Vinci (in afstemming met jouw organisatie).

 • Met de training stellen we je in staat om het programma Pageturner naar behoren en succesvol uit te voeren. Je kunt de digitale Pageturner-Bereslim-omgeving inrichten en klaarmaken voor gebruik. Ook weet je hoe je de ouders moet werven en hoe je de ouderbijeenkomsten tot een succes maakt.

 • Voorafgaand aan de online-training vragen we je om je voor te bereiden. Je bestudeert de handleiding en alle instructiefilmpjes. Op die manier ben je in staat om tijdens de training actief mee te doen en de vragen te stellen die je nog hebt om het programma voor jouw organisatie goed te kunnen laten verlopen.

 • Aan de training is geen examen of toets verbonden.

Pageturner | Hoe kunnen ouders verder na 13 weken? Is dat in handen van de begeleiders?

Als het goed is, is de gewoonte van het aanbieden van digitale prentenboeken na 13 weken ingeslepen. De ouders hebben in totaal 1 jaar toegang tot de omgeving van Bereslim en het totale aanbod aan prentenboeken. We raden de begeleiders uiteraard wel aan om de ouders na een tijdje nog eens te bevragen, individueel of in een terugkombijeenkomst. 

Pageturner | Wat wordt verstaan onder gemotiveerde ouders?

Onder gemotiveerde ouders verstaan we ouders die zin hebben om deel te nemen én in staat zijn om dagelijks digitaal voor te lezen. Het idee is dat die deelnemers elkaar stimuleren. We maken gebruik van de sociale norm. Deelnemers die niet gemotiveerd zijn en voortijdig afhaken, beïnvloeden die sociale norm. Gemotiveerde deelnemers worden gehinderd door niet-gemotiveerde deelnemers.

NB: We vragen best een inspanning van deelnemers aan Pageturner. Ze gaan bijvoorbeeld zes bijeenkomsten bijwonen. Maar nog belangrijker: we vragen ze om vaak, liefst dagelijks, digitale prentenboeken te bekijken met hun kind. En dat ook nog voor langere tijd. Om dat te volbrengen is doorzettingsvermogen nodig. En gelegenheid. Voor ouders die een stressvolle periode doormaken, of op een andere manier belemmerd worden, is deelname aan het programma misschien niet zo’n goed idee.

Pageturner | Hoeveel tijd gaat het me kosten – als trainer/begeleider?

Als trainer kost het je ongeveer 20,5 uur in totaal aan begeleiding. Dit is eenmalig 2,5 uur aan voorbereiding plus starttraining en daarnaast 18 uur per oudergroep (afstemmen, werven, begeleiden en voorbereiden).

 

Let op: het is slim om 4 weken te reserveren voor het werven van ouders.

Pageturner | Kunnen begeleiders na de training zelfstandig nieuwe groepen begeleiden?

Jazeker. De vorm van de training is een train-de-trainer. De begeleiders zijn dan in staat om elke nieuwe groep te begeleiden.

Pageturner | Hoeveel tijd kost het de ouders?

Van de ouders wordt verwacht dat zij aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten. Dit zijn 6 bijeenkomsten van maximaal 45 minuten per keer in een periode van 12 weken. Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat zij zo veel en zo vaak mogelijk gaan lezen met hun kind, het liefst dagelijks en minimaal een kwartier.

Pageturner | Hoeveel kost het programma?

De kosten van het programma hangen af van het aantal groepen waarmee je start.
 

 • Start je met één tot twee groepen, dan betaal je 1600,=

 • Start je met drie tot vier groepen, dan betaal je 2100,=

 • Start je met vijf tot zes groepen, dan betaal je 2600,=
   

Zie ook: Pageturner aanschaffen

Let op: voor elke locatie is een aparte Bereslim-licentie nodig. Het aantal groepen per locatie maakt dan niet uit.

Pageturner | Kan ik met meerdere oudergroepen starten?

Jazeker. Realiseer je dan wel dat er voor elke groep een trainer beschikbaar moet zijn die de bijeenkomsten leidt en de ouders begeleidt tijdens het traject.

Pageturner | Hoe groot kunnen de oudergroepen maximaal zijn?

De ideale groepsgrootte bestaat uit 8 deelnemers. Maak de oudergroepen zeker niet groter dan 10 deelnemers per groep.

Pageturner | Kunnen er meerdere kinderen uit één gezin meedoen?

Dat kan. Als er binnen het gezin twee kinderen willen deelnemen, hebben deze wel beiden een inlog nodig. Je gaat de kinderen namelijk individueel volgen. Bovendien wil je per kind specifieke boeken klaarzetten. Een tweede mailadres is hiervoor niet nodig, aangezien je inlogt met een gebruikersnaam en niet met het mailadres.

Pageturner | Moeten ouders en kinderen elk boekje samen lezen?

Nee, dat is niet nodig. Natuurlijk heeft het de voorkeur dat ouders samen met hun kinderen lezen. Samen lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Verder is voorlezen ook goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling ven het kind. Uit het onderzoek is echter gebleken dat het programma óók effect heeft als de kinderen alleen lezen.

 

Tip: is het voor de ouders niet mogelijk om steeds samen te lezen met hun kind, probeer dan te gaan voor de middenweg: lees het boekje de eerste keer samen. De kinderen kunnen het boekje vervolgens zelf nog een aantal keer (herhaald) lezen.

Pageturner | Er wordt uitgegaan van samen lezen. Is de koptelefoon dat geen tegenstrijdig cadeau?

Daar lijkt het inderdaad wel op. Natuurlijk heeft het de voorkeur dat ouders samen met hun kinderen lezen. We weten echter, dat dit lang niet altijd haalbaar is. Bovendien weten we uit oinderzoek dat het programma óók effect heeft als de kinderen alleen lezen.

 

Tip: is het voor de ouders niet mogelijk om steeds samen te lezen met hun kind, probeer dan te gaan voor de middenweg: lees het boekje de eerste keer samen. De kinderen kunnen het boekje vervolgens zelf nog een aantal keer (herhaald) lezen.

 

Pageturner | Welke gedragsprincipes liggen ten grondslag aan het programma?

In deze interventie benaderen we ‘digitaal voorlezen’ als een gedragsverandering van ouders. Om die te ondersteunen maken we gebruik van een aantal gedragswetenschappelijke principes, te weten:

 

 • Doelen stellen: ‘implementatie', 'intenties’ en ‘commitment’

 • Feedback en reminders

 • Gezamenlijke deelname, groepsnorm

 • Reciprociteit

 • Gemak
   

Zie de Handleiding voor een uitwerking per principe; §1.3

Bereslim | Wat is Bereslim?

Bereslim is een digitale leeromgeving en een belangrijke aanbieder van digitale prentenboeken en pedagogisch verantwoorde spellen die bijdragen aan de taalontwikkeling, woordenschat, leesvaardigheid & het leergedrag van peuters & kleuters. Zie voor meer informatie www.bereslim.nl

Bereslim | Voor wie is Bereslim?

De producten van Bereslim kunnen door scholen, kinderopvangorganisaties, logopedisten en bibliotheken gebruikt worden, zowel op locatie als thuis (voor ouders/opvoeders gratis). Bereslim kan ingezet worden voor alle kinderen maar kinderen met een taalachterstand of anderstalige kinderen profiteren het meest van deze aanpak.

Bereslim | Hoe kom ik aan een account van Bereslim en hoe werkt het?

Je ontvangt als trainer de inloggegevens van een ‘leerkracht-account’. Je ontvangt deze via Vinci. In dit account kun je de digitale leesomgeving voor je groep(en) zelf inrichten. Ook kun je de voortgang van de ouders goed volgen en op de juiste momenten (via Bereslim) de sms’jes sturen.

Bereslim | Hoe lang loop de Bereslim-licentie door?

De licentie is geldig voor het gebruik van 1 jaar, zowel thuis als op de (voor-)school.

Bereslim | Uit welk onderzoek blijkt dat Bereslim effect heeft?

Bereslim hecht veel waarde aan het ontwikkelen van pedagogisch verantwoorde producten. Daarom werken ze nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Zij doen onderzoek naar de producten van Bereslim. Er is een voor onderzoekers een speciaal digitaal onderzoeksplatform beschikbaar. Hier vind je een overzicht van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot BereslimmeBoeken: https://www.bereslim.nl/onderzoek-bereslimme-boeken/ .

Bereslim | Wat zijn digitale prentenboeken?

Digitale prentenboeken zijn ‘gewone’ prentenboeken, maar dan bewerkt zodat ze afgespeeld kunnen worden op allerlei elektronische apparaten, zoals een tablet. Er bestaan verschillende soorten. Zo heb je digitale prentenboeken die alleen de plaatjes van het boek achter elkaar afspelen. Het lijkt alsof ze ingescand zijn, met daaroverheen een voorleesstem. Er zijn ook volledig geanimeerde prentenboeken. De boeken op Bereslim zijn geanimeerde prentenboeken.

Bereslim | Wat zijn geanimeerde prentenboeken?

Geanimeerde prentenboeken –ofwel: levende boeken- zijn digitale prentenboeken met bewegende (filmachtige) beelden, geluid en muziek. De boeken op Bereslim zijn geanimeerde prentenboeken.

Bereslim | Waarom geen gewone voorleesboeken?

Voorlezen uit fysieke boeken is heel goed voor (jonge) kinderen. Niet alle ouders zijn hier echter toe in staat. Dat kan verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat ouders het voorlezen helemaal niet kennen vanuit hun eigen achtergrond. Of zij beheersen zelf de taal onvoldoende om te kunnen voorlezen. Ook de aan- of afwezigheid van boeken heeft natuurlijk invloed op of er wel of niet wordt voorgelezen. Juist dáárom kan Pageturner een oplossing zijn.

bottom of page